ubs.cumhuriyet.edu.tr
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

"Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 17 nci maddesi gereğince; Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

- Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri; 05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında, diğer öğrenciler 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında alacağı dersleri elektronik ortamda seçeceklerdir.

- Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında, diğer öğrenciler 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında seçmiş oldukları dersleri Danışmanlarına onaylatacaklardır(Yeni kayıt yaptıran 2017 yılı girişli öğrenciler dahil).

- Devam mecburiyeti olmayan öğrenciler de ders seçim ve Danışman onay işlemini yapacaklardır.

- Haftalık derslerin toplamı 36 saati geçmemek üzere öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan alınmayan ve alıp başarısız olunan dersler varsa öncelikle onları, daha sonra bulunduğu yarıyıldaki dersleri seçebileceklerdir.

- İkinci eğitim öğrencileri ile normal eğitim süresini aşan öğrenciler öğrenim ücreti/katkı paylarının birinci taksitini danışman onayından önce yatıracaklardır.

- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ders kayıt işlemleri yıllık yapıldığından katkı kayına tabi olanların katkı payları da yıllık alınacaktır.

- Öğrenciler öğrenim ücreti/katkı payını bulundukları illerin Ziraat Bankalarının tüm ATM’lerinden okul numarası ile yatırabileceklerdir. Öğrencilerin yatırmaları gereken ücretler Ziraat Bankası ATM’lerine okul numaraları ile girildiğinde görülecektir. SÜRESİ İÇERİSİNDE DERS KAYDINI KESİNLEŞTİRMEYEN ÖĞRENCİ, O YARIYIL DERSLERE VE SINAVLARA GİREMEZ. BU ŞEKİLDE KAYBEDİLEN SÜRE ÖĞRENİM SÜRESİNDEN SAYILIR.

 

DANIŞMANLARIN DİKKATİNE

- Öğrencilerimizin mağdur olmaması için danışmanlarımızın sürece uygun ve işlemleri zamanında yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin ders onayından sonra danışman hoca tarafından ders kayıt formu çıktısı alınmayacaktır, Banka Dekontu istenmeyecektir.

Öğrencilerin Akademik Takvimde belirtilen sürede; notlarının girilmemesi, yanlış ve eksik girilmesi, ders değişikliği, ders seçiminin onaylanması ve ders kaydının zamanında yapılmaması gibi durumlardan doğrudan dersin hocası ve öğrencinin danışmanı ve öğrenci sorumlu olup, Bilgi İşlem Sistemi (ÖBS), yukarıda belirtilen tarihlerin dışında  kesinlikle açılmayacaktır.

Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti Tablosu

 
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İ.İ.B.F.
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Mimarlık Fakültesi

Tip Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlik Bilimleri Fakültesi
İLİTAM
Beden Eğitimi Ve Spor YO.
Suşehri Sağlik YO.
Zara Veysel Dursun Uy.Bil.Y.O.
Yabancı Diller Y.O.
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.
Cumhuriyet MYO
Divriği Nuri Demirağ MYO
Gemerek MYO
Gürün MYO
Hafik Kamer Örnek MYO
İmranli MYO
Kangal MYO
Sağlik Hizmetleri MYO
Sivas MYO
Suşehri Timur Karabal MYO
Şarkişla Aşik Veysel MYO
Yildizeli MYO
Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO
Koyulhisar MYO
 


Telif Hakki © 2002-2003 CÜBİD-Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı SİVAS