ubs.cumhuriyet.edu.tr
KAYIT YENİLEME ve DERS KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

"Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 17 nci maddesi gereğince; Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır:

1- a. Tıp Fakültesi öğrencileri ders seçme işlemlerini 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

1- b. Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri öğrencileri ders seçme işlemlerini 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

1- c. Diğer Fakülte, Yüksekokul, Meslekyüksekokulu öğrencileri ders seçme işlemlerini 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Danışman Hoca ders onay tarihleri;

29 Eylül - 03 Ekim 2014 tarihleri arasında Tıp Fakültesi,
22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri,
15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında diğer Fakülte,Yüksekokul ve Meslekyüksekokulları,

3- Öğrenim ücreti/katkı payı yatırması gereken öğrenciler danışman hoca ders kaydından önce bu ücreti mutlaka yatırmaları gerekmektedir. Tüm derslerini verip, bitirme ödevi/tezi sınavları yeni bir eğitim-öğretim yılına/yarıyılına sarkan öğrencilerin de öğrenim ücreti/katkı payı yatırmaları ve kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ders kayıt işlemleri yıllık yapıldığından harçları da yıllık olarak tahsil edilecektir.

4- Öncelikle alt yarıyıllardan alınmayan ve alıp başarısız olunan dersler ile bulunduğu yarıyıldaki derslerin seçilmesi gerekmekte, yukarıda belirtilen tarihlerde de danışmanına bizzat onaylattırarak kaydını kesinleştirmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez, bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

5- Devam mecburiyeti olmayan öğrencilerin de sınavlara girebilmesi için ders seçimi ve ders onayı yaptırmaları gerekmektedir.

6- Öğrencinin bir yarıyıldaki kayıt yaptıracağı haftalık derslerin toplamı 36 saati geçemez. Bitirme ödevi/tezi ve 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile enformatik dersleri bu sınırın dışındadır.

7- Öğrencilerin Akademik Takvimde belirtilen sürede; notlarının girilmemesi, yanlış ve eksik girilmesi, ders değişikliği, ders seçiminin onaylanması ve ders kaydının zamanında yapılmaması gibi durumlardan doğrudan dersin hocası ve öğrencinin danışmanı ve öğrenci sorumlu olup, Bilgi İşlem Sistemi (ÖBS), yukarıda belirtilen tarihlerin dışında  kesinlikle açılmayacaktır.

BANKA ÖDEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Öğrenciler Öğrenim Ücretlerini bulundukları yerlerdeki ZİRAAT BANKASININ tüm ATM ' lerinden okul numaraları ile yatırabilirler.

DİKKAT :
- Havale yoluyla yatırılan ücretlerde öğrenciye ait Okul Numarası bulunmadığı için sisteme aktarılamamaktadır. Bu nedenle yatıralacak meblağların kesinlikle bankamatik(ATM)' lerden yatırılması gerekmektedir.


DANIŞMANLARIN DİKKATİNE

- Öğrencilerimizin mağdur olmaması için danışmanlarımızın sürece uygun ve işlemleri zamanında yapmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin ders onayından sonra danışman hoca tarafından ders kayıt formu çıktısı alınmayacaktır, Banka Dekontu istenmeyecektir.


2014-2015 Örgün Öğretim Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti Tablosu

 
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İ.İ.B.F.
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Mimarlık Fakültesi

Tip Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlik Bilimleri Fakültesi
İLİTAM
Beden Eğitimi Ve Spor YO.
Suşehri Sağlik YO.
Zara Veysel Dursun Uy.Bil.Y.O.
Yabancı Diller Y.O.
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.
Cumhuriyet MYO
Divriği Nuri Demirağ MYO
Gemerek MYO
Gürün MYO
Hafik Kamer Örnek MYO
İmranli MYO
Kangal MYO
Sağlik Hizmetleri MYO
Sivas MYO
Suşehri Timur Karabal MYO
Şarkişla Aşik Veysel MYO
Yildizeli MYO
Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO
Koyulhisar MYO
 


Telif Hakki © 2002-2003 CÜBİD-Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı SİVAS