ubs.cumhuriyet.edu.tr

KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen öğrencilerimizin  kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

KAYIT  TARİHLERİ :

e-kayıtlar 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında, üniversiteye gelerek kayıt yaptıracaklar için ise  15-19  Ağustos 2016 tarihleri arasındadır.

ELEKTRONİK KAYIT  (e-kayıt):

Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.  PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile  12-16 Ağustos 2016  tarihleri arasında Üniversitemize gelmeden https://www.turkiye.gov.tr/  adresinden kaydınızı  online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. İşlemlerinizi     https://www.turkiye.gov.tr/  adresindeki    “e-hizmetler” bölümü altında yer alan  “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılan “Üniversite e-Kayıt” seçeneğini  tıklayarak   gerçekleştirebilirsiniz. Online kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri  veya belge getirmeleri gerekmemektedir.

ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK ŞAHSEN KAYIT :

Online kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin  15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında  ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına  (İlçe Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullara kayıt yaptıracak öğrenciler   ilgili ilçelere)  şahsen gelerek kayıtlarını  yaptırabileceklerdir.  Mezuniyetleri onaylanamayan öğrencilerden diplomaları ya da mezuniyet belgeleri  fotokopisi  istenecek, mezuniyetleri onaylanan öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı’na  kayıt yaptıracak öğrenciler  ise;   Üniversitelerin Hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen  rapor almaları (öğrencinin, boy ve kilosunun Sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir)  ve bu Sağlık Raporunu  kayıt esnasında teslim etmeleri  gerekmektedir.

KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER :

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak öğrenciler de  15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında üniversitemize gelerek (İlçe Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilgili ilçelere giderek)  geçici  kayıtlarını yaptıracaklardır. Bu öğrenciler mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Aralık 2016 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. Bu durumda olup 15-19 Ağustos 2016  tarihleri arasında  geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları daha sonra yapılmayacaktır.
Süresi  içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

-Harc Ücretlerinizi 01-09 Eylül 2016 tarihleri arasında Ziraat Bankası Bankamatiklerinden Ödeme İşlemleri-Diğer Ödemeler- Eğitim/Sınav Ödemeleri- Üniversite Ödemeleri- Cumhuriyet Üni Harç seçilerek Öğrenci Numaranızı girerek yatırabilirsiniz.

-Harc Ücretlerinizi Ziraat Bankası İnternet Bankacılığından Eğitim-Üniversite Harç ve Sınav Ödemeleri sayfasından Öğrenci Numaranızı girerek yatırabilirsiniz.

Telif Hakki © 2002-2003 CÜBİD-Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı SİVAS