ubs.cumhuriyet.edu.tr

KAYIT İŞLEMLERİ

BİLGİ GÜNCELLE

Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen öğrencilerimizin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

KAYIT  TARİHLERİ :

e-kayıtlar 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında edevlet üzerinden yapılacaktır, üniversiteye şahsen gelerek kayıt yaptıracaklar için kayıtlar ise 14-18  Ağustos 2017 tarihleri arasındadır.

ELEKTRONİK KAYIT  (e-kayıt):

Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.  PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile  11-16 Ağustos 2017  tarihleri arasında Üniversitemize gelmeden https://www.turkiye.gov.tr/  adresinden kaydınızı  online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. İşlemlerinizi https://www.turkiye.gov.tr/  adresindeki    “e-hizmetler” bölümü altında yer alan  “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılan “Üniversite e-Kayıt” seçeneğini  tıklayarak   gerçekleştirebilirsiniz. Online kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri  veya daha sonra belge getirmeleri gerekmemektedir.

ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK ŞAHSEN KAYIT :

Online kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin  14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında  Üniversitemize gelerek CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAHA AKGÜL SPOR SALONUNDA (İlçe Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullara kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili ilçelerde de kayıt yaptırabilirler.) kayıtlarını  yaptırabileceklerdir.  Mezuniyetleri onaylanamayan öğrencilerden diplomaları ya da mezuniyet belgeleri  fotokopisi  istenecek, mezuniyetleri onaylanan öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı’na  kayıt yaptıracak öğrenciler  ise;   Üniversitelerin Hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen  rapor almaları (öğrencinin, boy ve kilosunun Sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir)  ve bu Sağlık Raporunu  kayıt esnasında teslim etmeleri  gerekmektedir.

KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER :

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak öğrenciler de  14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçici kayıtlarını yaptıracaklardır. Bu öğrenciler mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Aralık 2017 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. Bu durumda olup 14-18 Ağustos 2017  tarihleri arasında  geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları daha sonra yapılmayacaktır.
Süresi  içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

-İKİNCİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ öğrenim giderlerini 14-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Ziraat Bankası Bankamatiklerinden Ödeme İşlemleri-Diğer Ödemeler-Eğitim/Sınav Ödemeleri-Üniversite Ödemeleri-Cumhuriyet Üni Harç seçilerek Öğrenci Numarasını girerek veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığından Eğitim-Üniversite Harç ve Sınav Ödemeleri sayfasından Öğrenci Numarasını girerek yatırabilicektir.

-Kayıt yaptırmış olsa dahi Öğrenim giderini yatırmayan İKİNCİ EĞİTİM Öğrencileri kayıt yaptırmamış sayılır.

Telif Hakki © 2002-2003 CÜBİD-Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı SİVAS